Category - klimatizácia

Vetranie je proces, pri ktorom sa odvádza odpadový vzduch z miestnosti, ktorá má čerstvý vzduchom. Tohto dôvodu môže v v tohto tohto Z Z ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion ion Umožní vám to hygienické a hygienické podmienky, ako je teplota, relatívna vlhkosť, čistý vzduch, jeho náklady atď…
A tak sa pozrime na nápady pred klimatickými zmenami.