Category - vyhĺbenie

Výkopové práce zahŕňajú výrezy zákopov a jám, pohyblivé zeminy, stavebné hrádze, zhutňovanie pôdy, zasypávacie jámy a zákopy po položení základov a pokladacích rúrok, plánovanie povrchu atď..
Urobme to sami.