Dodávka plynu

Navrhovanie systémov a sietí na dodávku plynu je dôležité dodržiavať

Návrh systémov dodávok plynu a sietí

Rozhodnutie dodať plyn do súkromného domu je opodstatnené rozumnými ekonomickými úvahami, pretože ide o najlacnejšie palivo, ktoré je najžiadanejšie. Ak chcete realizovať projekt splyňovania, mali by ste vedieť, že povinným krokom na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa bude navrhnúť dodávku plynu potrebnú na zaistenie bezpečnej prevádzky a pripojenie autonómneho obytného zariadenia k centralizovaným sieťam alebo autonómnej plynovej nádrži. Právo vykonávať projektové práce týkajúce sa vytvárania systémov dodávok plynu vlastní len vykonávajúca spoločnosť s licenciou. Informácie o pravidlách návrhu na kontrolu a výber racionálnej schémy však nebudú rušené zákazníka.

obsah

  • Čo treba brať do úvahy pri navrhovaní?
  • Špecifiká tvorby projektov splyňovania
  • Druhy vonkajších plynovodov
 • Špecifiká navrhovania vnútorných sietí
 • Čo treba brať do úvahy pri navrhovaní?

  Tento druh paliva patrí do kategórie horľavých výbušných látok. Najmenšie odchýlky od diktátov stavebných predpisov môžu skončiť tragédiou. Okrem toho je plyn toxický a škodlivý pre životné prostredie. Všetky tieto nuansy musí projektant zohľadniť. Majiteľ domu by mal vedieť, že je najlepšie objednať projekt počas výstavby domu, pretože pre plynové kúrenie je potrebné vyhradiť špeciálnu miestnosť pre kotolňu, zabezpečiť účinnú ventiláciu a úplne chrániť použitie.

  Návrh dodávky plynu musí byť zverený odborníkom

  Konštrukcia dodávky plynu musí byť vykonaná profesionálnymi dizajnérmi, pretože látka prepravovaná a spracovávaná v kotli je klasifikovaná ako horľavá a výbušná.

    Špecifiká tvorby projektov splyňovania

  Dokonca ani návrhár nemôže predbežne pomenovať náklady na konečný výsledok. Súčet závisí od množstva kritérií vrátane zásady zapojenia, šírky potrubí, počtu stupňov tlaku paliva, počtu ohybov, zvolených materiálov a zariadení. Určite budete musieť zaplatiť za návrh systémov dodávok plynu, vrátane:

    • vytvorenie projektu na dodávku zemného paliva z centralizovaného plynovodu do domu;
    • vypracovanie projektu pre vnútorné zapojenie plynárenskej siete.
    Návrh systémov dodávok plynu

    Navrhovanie systémov dodávky plynu pre súkromný dom zahŕňa vytvorenie projektu na dodávku paliva do budovy a vypracovanie projektu na vnútorné zapojenie

    Budete tiež musieť zaplatiť za inštaláciu, za potrubia, jednotky, armatúry určené na inštaláciu.

    Druhy vonkajších plynovodov

    Existujú dva spôsoby, ako umiestniť dodávku plynu do domu. Potrubie sa vykonáva pod zemou alebo bez drahých výkopových prác a je to otvorené.

      • Výstavba podzemného plynovodu bude stáť približne 1,5-krát viac ako pokládka nad zem. Rúry však budú oveľa lepšie chránené pred vonkajšou mechanickou a atmosférickou negativitou. Podzemné systémy sú omnoho spoľahlivejšie a bezpečnejšie, ale v prípade poškodenia bude hľadanie a odstránenie príčiny ťažšie a nákladnejšie..
      Podzemná inštalácia plynovej nádrže na zabezpečenie autonómneho zásobovania plynom

      Podzemný spôsob položenia siete na dodávku plynu je drahší, ale z hľadiska bezpečnosti je to výrazne pred výstavbou zariadení na zavádzanie paliva nad zemou.

        • Výstavba zvýšenej siete je lacnejšia, ale korózia ohrozí otvorené úseky plynovodov, ľahšie sa k nim pripojíte spontánne, sú nebezpečnejšie pre životné prostredie.
        Dodávka plynu v súkromnom dome: otvorený plynovod

        Rúry položené otvorene sú vystavené korózii, je ľahšie sa k nim pripojiť bez súhlasu majiteľov

        Nie vždy preferencie pri výbere nadzemných alebo opačných spôsobov ovplyvňujú iba cenové faktory. Existujú podmienky nezávislé od prianí zákazníkov, sú to tieto:

          • hodnoty koróznej aktivity pôdy, ktoré nespĺňajú požiadavky GOST, okrem ukladania pod zemou;
          • blízkosť vysokonapäťového elektrického vedenia, z ktorého dôvodu bude potrebné zvoliť konštrukciu podzemného plynovodu;
          • nedostatok súhlasu susedov, ak časť podzemného potrubia prechádza ich časťou;
          • atmosférická teplota zaznamenaná v tejto oblasti je nižšia – 45 °, vďaka čomu je možné potrubia ukladať iba pod zem;
          • križovatka hlavných diaľnic, ktorých obnova integrity sa nedá klasifikovať ako lacné udalosti, počas inštalačného obdobia bude potrebné zablokovať aj nie príliš „rušné“ cesty získaním povolení od dopravných a inšpekčných služieb..
          Projektovanie dodávky plynu pre súkromný dom

          Stavebné normy pre umiestnenie autonómnej nádrže na plyn

          Projekt dodávky plynovodu do domu je často kombinovanou verziou, ktorá kombinuje obidva spôsoby kladenia. To, čo si dizajnér vyberie, závisí od konkrétnych okolností a presných charakteristík lokality.

          Špecifiká navrhovania vnútorných sietí

          Výpočet a návrh dodávky plynu pre súkromný dom je opäť založený na čisto individuálnych faktoroch, na základe ktorých sa vyberá kotol určitého typu a výkonu, ďalšie vybavenie, schéma zapojenia. Existujú však spoločné požiadavky pre všetky projekty, ktorých dodržiavanie je predpokladom splyňovania.

            • Existencia kotolne na inštaláciu plynovej jednotky je povinná, pretože je zakázané umiestňovať ju do obytných priestorov. Malo by sa jednému kotlu prideliť najmenej 4 m? v miestnosti s výškou stropu najmenej 2,2 m. Dvere pece by mali byť čo najširšie široké 0,8 m. Veľkosť okien sa počíta na základe 0,3 m, spoliehajúc sa na 10 metrov kubických miestnosti. Pec by mala byť dokončená z nehorľavých materiálov..
            Prítomnosť kotolne je predpokladom pre organizovanie dodávok plynu

            Predpokladom splyňovania je prítomnosť pece (kotla), ktorá je vybavená v súlade s prísnymi predpismi o bezpečnostných požiadavkách

              • Kotolňa by mala mať elektrickú rozvodnú sieť, kanalizáciu, plynovod a vodu. Z dôvodu bezpečnosti elektrických komunikácií je potrebné zabezpečiť uzemnenie. Voda sa dodáva na inštaláciu vykurovacích systémov a systémov teplej vody pre domácnosť, na zabezpečenie núdzového odtoku je potrebná kanalizácia. Plynové potrubie musí mať pre každý z kotlov samostatnú uzatváraciu jednotku.
              Konštrukcia dodávky plynu: kotolňa musí byť ukončená nehorľavými materiálmi

              V kotolni sa musia vykonávať všetky komunikácie potrebné na pripojenie a funkčnosť zariadenia kotla

                • Pec by mala mať výstup do všeobecného vetracieho systému budovy a dva ďalšie kanály pre komín. Jeden z ďalších kanálov je určený na inštaláciu samotného komína, druhý – na jeho čistenie. Pri jednotkách s prírodným komínom sa vyžaduje vetracia mriežka, cez ktorú bude z ulice prúdiť čerstvý vzduch.
                • Komín musí byť vyrobený z plynotesných materiálov. Horná rovina komínového výrezu je umiestnená nad strechou. Výška rúrkovej časti vyčnievajúcej nad strechou závisí od stupňa horľavosti strešného materiálu.
                Konštrukcia dodávky plynu: pravidlá inštalácie komína

                Projektovanie dodávky plynu pre súkromný dom: pravidlá pre návrh systému na odstránenie spalín – výška komínovej rúry

                  • Hlavná jednotka systému – kotol je umiestnený mimo ohrozujúcich zdrojov otvoreného ohňa. Na všetkých stranách sa musí zabezpečiť voľný prístup..

                  Nie je potrebné organizovať prirodzený ťah, ak je kotol schopný násilne odstrániť produkty spaľovania, ktoré sa uskutočňuje pomocou ventilátora namontovaného v potrubí nad strešným hrebeňom. Zvyčajne sa jedná o dvojité, tzv. Koaxiálne komíny, ktoré sa skladajú z dvoch rúr s rôznymi priemermi. Cez vonkajší prstencový kanál koaxiálneho komína prúdi vzduch z ulice do miestnosti a súčasne sa zahrieva v dôsledku tepelnej energie spalín, ktoré sú vypúšťané von. Táto konštrukcia vám umožňuje znížiť spotrebu paliva a zvýšiť účinnosť plynovej jednotky.

                  Navrhovanie sietí dodávok plynu pre vidiecke domy: pravidlá inštalácie kotla

                  Pravidlá pre inštaláciu kotlov: A. Od kotla po povrch nechráneného stropu je vzdialenosť 1,2 m, od bočnej roviny k nechránenej stene 0,32 m, k stene s kovovým plechom na azbestovej lepenke, vzdialenosť môže byť 0,26 m alebo viac. B. Od komína po horľavú konštrukciu vo vzdialenosti najmenej 0,5 m, ak je stena potiahnutá azbestovým plechom, je možné kotol nainštalovať vo vzdialenosti 0,25 cm..

                  Inštalácia systému na prepravu výbušnej toxickej látky, ako aj návrh sietí na dodávku plynu, musí byť samozrejme zverená odborníkom. Riziko amatérskych chýb je príliš veľké a katastrofické. Avšak s vedomím komplikácií organizovania splyňovania bude oveľa ľahšie identifikovať chyby nepoctivých umelcov a včasné odstránenie nedostatkov zabezpečí bezchybnú prevádzku..

                  logo

                  Leave a Comment