ventilácia

Vetranie suterénu a pivnice súkromného domu – rôzne schémy zariadenia a ich vlastnosti

V suteréne a pivničné vetranie súkromného domu

Efektívne využitie pivníc a pivníc je nemožné bez normalizácie teplotných a vlhkostných parametrov vzduchu, pretože nedostatočná výmena vzduchu zvyšuje vlhkosť, čo vedie k poškodeniu stropu a stien hubou, a tiež nepriaznivo ovplyvňuje bezpečnosť dodávky zeleniny a domácej ochrany, ktoré sú zvyčajne plnené pivnicami a pivnicami. Správne usporiadané vetranie v garáži s pivnicou pomôže zabrániť predčasnej korózii karosérie. Kvalitné vetranie suterénu súkromného domu umožní, aby bol predtým neobývaný priestor úplne vhodný na ďalšie usporiadanie pod dielňou, telocvičňou alebo špajzou. Dnes zvažujeme podrobnejšie informácie o tom, ako zabezpečiť vetranie v pivnici, v suteréne garáže alebo v súkromnom dome. Spoločné porozumenie podstaty procesov bude impulzom na praktické uplatňovanie získaných informácií, čo nakoniec umožní racionálne využívanie využiteľnej oblasti..

obsah

  • Vetranie pivnice
  • Funkcie suterénu
  • Voliteľné s prívodným a výfukovým potrubím
  • Nútená cesta
  • Použitie automatizovaného systému

 

Vetranie pivnice

Ako je uvedené vyššie, účinné vetranie suterénu v garáži je jednou z nevyhnutných podmienok na zachovanie automobilu, ale tu sa uvažuje len o technickom aspekte ničenia železa počas dlhého pobytu v prostredí s vysokou vlhkosťou. Oveľa dôležitejšia je skutočnosť, že vysoká koncentrácia dymu z palív a mazív vo vzduchu môže byť nebezpečná pre zdravie produkty spaľovania paliva (výfukové plyny). Preto je potrebné zvoliť najúčinnejšie vetracie zariadenie v suteréne zo všetkých možných možností, samozrejme, pri zohľadnení ekonomickej uskutočniteľnosti.

Funkcie suterénu

Mechanické ventilačné zariadenie v suteréne tak môže byť veľmi nákladné. V technických miestnostiach je výhodné použitie prirodzeného vetrania na základe princípu prirodzenej recirkulácie vzduchu. Na implementáciu takéhoto vetracieho systému je potrebné zariadenie na odvod a prívod vzduchu. Prívod výfukového potrubia musí byť pod stropom a prívod vzduchu v opačnom rohu miestnosti, čo najbližšie k stene, vo výške 0,5 m od podlahy..

Schéma vetrania v suteréne garáže

Aby sa zabezpečila optimálna trakcia, umiestnenie výstupu z potrubia privádzaného vzduchu by malo byť výrazne nižšie ako výfukový plyn

Takéto umiestnenie zabezpečí optimálnu cirkuláciu vzduchu. Cez prívodný vzduchový kanál prúdi čerstvý vzduch do zásobníka a odvádza odsávaný vzduch. Znečistený vzduch sa prirodzene odvádza výfukovým potrubím. Rýchlosť prúdenia vzduchu kanálmi priamo závisí od výšky výfukového kanála a teplotného rozdielu v suteréne a na ulici. Výška vetracieho výfukového potrubia by mala byť vyššia ako výška strechy alebo hrebeňa strechy, až potom bude účinný výstupný vzduch. Z pochopiteľných dôvodov je bezpodmienečne nutné, aby bol vývod potrubia vybavený ochranným štítom alebo deflektorom. Ak je technicky možné umiestniť vzduchový kanál v blízkosti dymového kanála vykurovacieho kotla alebo krbu, určite ho používajte – toto usporiadanie zvýši trakciu vo výfukovom potrubí (kvôli dodatočnému vykurovaniu). Odporúča sa dodávať obidve kanály so špeciálnymi klapkami, aby sa zabránilo možnému zamrznutiu skladovania v silných mrazoch.

Ako zabezpečiť vetranie v suteréne

Časť potrubia prechádzajúca podkrovím musí byť izolovaná.

Voliteľné s prívodným a výfukovým potrubím

Pre malý objem úložného priestoru môžete použiť trochu zjednodušený, aby som tak povedal, dizajn. Prívodné a výfukové potrubie je určené na prívod čerstvého vzduchu a odvádzanie výfukových plynov pomocou jedinej drevenej konštrukcie obsahujúcej prívodné aj výfukové potrubie. Zjednodušená ventilačná schéma pivnice v tomto prípade zaisťuje zachytenie veľmi malého množstva vzduchu na výmenu vzduchu.

Vetracie zariadenie s dvojitým potrubím

Schéma jasne ukazuje spôsob prívodného a odvodného vetrania s dvojkanálovým potrubím s ventilom na nastavenie ťahu

Je tiež možné vetranie v pivnici bez prívodného vzduchu. V tomto prípade bude vzduch prúdiť cez rôzne štrbiny, netesnosti.

Vetranie v suteréne súkromného domu

Ak je suterén mierne nad úrovňou zeme, potom najlepším riešením bude dodávka vzduchu prostredníctvom špeciálne navrhnutých výrobkov (nevyhnutne vybavených mriežkami pre hlodavce)..

Nútená cesta

Hlavnou nevýhodou prirodzeného vetrania je jeho závislosť od poveternostných podmienok, napríklad v zime je vetranie najúčinnejšie z dôvodu veľkého rozdielu teplôt, dokonca sa dá povedať, že je príliš účinné, takže v zime je potrebné uzavrieť vzduchové kanály používané na prúdenie vzduchu, aby sa zabránilo zamrznutiu suterénu. V letnom období nemusí byť prirodzená ventilácia z dôvodu malého teplotného rozdielu dostatočná na zabezpečenie optimálnej výmeny vzduchu. Správne vetranie pivnice by malo zahŕňať dočasné ťažkosti s výmenou vzduchu. Vyššie uvedenú schému vetrania je možné vylepšiť prídavným vybavením výfukového potrubia s ventilátorom. Je nežiaduce vybaviť prívodné potrubie ventilátorom na nepretržitú prevádzku, pretože intenzívne napájanie privádzaného vzduchu s nedostatočnou účinnosťou odsávacieho potrubia prispieva k vyfukovaniu kontaminovaného vzduchu rôznymi únikmi a medzerami..

Správne vetranie suterénu, ktoré slúži na vybavenie telocvične, biliardovej miestnosti

Nútené vetranie je potrebné v suteréne, ktorý sa používa na vybavenie rekreačnej oblasti

Kombinovaná schéma vetrania sa používa, keď je potrebné rýchlo vypustiť suterén. Inštalácia elektrického ventilátora do lúmenu otvoru prívodného vzduchu umožní zrýchlenie výmeny vzduchu na požadované hodnoty v období, keď je prirodzená ventilácia neúčinná. Intenzívne odvádzanie vzduchu s otvoreným prístupovým prielezom a samozrejme otvorenou klapkou výfukového potrubia zaistí rýchle vysúšanie miestnosti s vysokou vlhkosťou v horúcich horúcich dňoch. Inštalácia ventilátorov do prívodných aj výfukových potrubí má zmysel pre zariadenie na výmenu vzduchu v miestnostiach s veľkou plochou. Prevádzka takého vetracieho systému bude vyžadovať značnú spotrebu energie. Ako vidíte, vetranie v suterénoch vlastnými rukami sa dá pomerne efektívne zariadiť len s pochopením podstaty procesov a dôkladným preštudovaním problému.

Použitie automatizovaného systému

Vínna pivnica by sa mala vetrať pri zachovaní stability teploty a vlhkosti, čo je technicky možné, iba ak sa použije vysokokvalitná klimatická technológia. Myšlienky o tom, ako zabezpečiť vetranie v suteréne „malú krv“, je možné realizovať nezodpovedným rozhodnutím obísť potrebu vyvinúť technické požiadavky na prípravu priestorov. Jemnosti prepočítavania zaťaženia na výstupných výkonových bodoch, pomer obsluhovanej oblasti s požadovanou kapacitou zariadenia a ďalšie jemnosti prípravných prác sa zdajú zanedbateľné. Medzitým iba vysoko kvalifikovaná inštalácia môže poskytnúť potrebnú klimatickú stabilitu. Do pivnice je možné urobiť samoobslužnú ventiláciu, ale iba s náležitou prípravou a starostlivým preštudovaním problému. Ak je potrebné nainštalovať split systém (na zachovanie stability klimatických parametrov), je lepšie využiť pomoc kvalifikovaných odborníkov.

logo